زيارة متحف السلطان أبو بكر في بيكان

موزيوم دان تاريقن

موزيوم مسجد سلطان عبدالله

باندر دراج ڤکن
مسجد برسجاره کيني منجادي سبواه موزيوم يڠ برفوکوس ڤد سني دان سجاره إسلام

ڤرکامڤوڠن کرف دراج تونکو عزيزة

باندر دراج ڤکن
ڤاميرن تنون ڤهڠ، بيڠکيل ڤرتوکڠن دان چالت

موزيوم سلطان ابو بکر

باندر دراج ڤکن
کديامن برسجاره سلطان ڤهڠ

موزيوم ڤولاو برم

باندر دراج ڤکن
ڤاميرن بوت برسجاره

کتب خانه دراج

كوانتن
کومڤليک‌س موزيوم دراج سلطان حاج احمد شاه. ڤرڤوستاکاءن دراج دان ايکسڤو.

موزيوم سني ڤهڠ

كوانتن
کومڤليک‌س موزيوم دراج سلطان حاج احمد شاه. سني کونتيمڤوراري دري ماليسيا.

موزيوم دان تاريقن

موزيوم سلطان ابو بكر

ڬالري كهمباءن

ݢالري اين ممڤاميرکن کاريا-کاريا سني سڤرتي لوکيسن نام-نام الله سبحانه

ڤرجالنن سکوله يڠ دايڠاتي

ڤنديديقن دان کݢمبيراءن. کامي مڽدياکن لاوتن خاص برکومڤولن

سلامت داتڠ ککداي دالم تالين موزيوم ڤهڠ