ݢالري ايستان سباݢاي اينستيتوسي اينتيليکتوال ملايو

ايستان ملايو ڤد زمان سيلم منجادي تمڤت د مان سݢالا بنتوق حکايت، ايڤيک، ڤويسي دان کسوسستراءن کلاسيک دکارڠ، دتوليس اوليه ڤارا علموان دان جوروتوليس يڠ مندوکومنتاسيکن دان مروايتکن تنتڠ ڤريحال کهيدوڤن، عادت استعادة، هيبورن، سوسور ݢالور کتورونن (ݢينيالوݢي)، حال احوال ڤوليتيک ايستان، عادت رسم دان کبوداياءن، علمو ڤراوبتن دالم مڽمبوهکن ڤڽاکيت، سرتا ڤلباݢاي لاݢي چارا هيدوڤ مشارکت کتيک ايت. حکايت دان چاتتن لاما اين دچاتتکن دالم توليسن جاوي دان دسالين سمولا ببراڤ کالي اوليه جوروتوليس ايستان دان منجادي روجوعن ڤنتيڠ ڤد کتيک ايت. انتارا کاريا اݢوڠ سسترا ملايو يڠ دحاصيلکن اداله سڤرتي سجاره ملايو، حکايت هڠ تواه، تحفة النفيس، بستان السلاطين دان حکايت ڤهڠ. نوکيلن ڤويسي شعير يڠ دحاصيلکن ڤولا اداله سڤرتي شعير سليندڠ دليما دان شعير سيتي زبيده. حاصيل کسنين لاءين اداله سڤرتي موزيک، تيکستيل، سني ڤيرق دان تمباݢ. التن ڤيرق دان تمباݢ سڤرتي سودو، تيڤق سيريه، بکس ڤرنجيس اءير ماور، تمڤت بارا دان سباݢايڽ اداله ڤرکاکس يڠ سريڠ دݢوناکن دالم عادت استعادة ڤرکهوينن سلاءين دجاديکن هياسن سرتا اونتوق کݢوناءن هارين. سلاءين ايت، ترداڤت جوݢ کوليقسي سراميک يڠ کباڽقنڽ اداله ڤرسمبهن ڤارا ڤداݢڠ درڤد لوار نݢارا سڤرتي چينا، اينديا، جڤون، بريتيش دان سباݢايڽ.

معلومت ڤاميرن

کوڠسي هلامن ←
Facebook
Twitter

Admission Ticket

Available in موزيوم سلطان ابو بکر