Selamat datang ke kedai dalam talian Muzium Pahang

MONOGRAF PAHANG DALAM SEJARAH BIL. I

RM6.00

1982

Reka Bentuk: Mohamed Mokhtar bin Abu Bakar
Reka Letak: Yaakub bin Isa

Buku ini memuatkan rencana dan penulisan sejarah dan budaya negeri Pahang seperti adat resam, adat istiadat, cara hidup turun-temurun orang Melayu yang perlu dipelihara, dilindungi dan diperkembangkan supaya tidak lenyap dan hilang dengan kemasukkan pengaruh kebudayaan asing. Terdapat empat artikel dalam buku ini iaitu Kubur Zaman di Permatang Pasir Mukim Pekan Pahang; Batu Nesan Sultan Abdul Jalil IV Johor Dijumpai Semula; Joget Pahang: Suatu Usaha Menghidupkannya Kembali; dan Syair Tanah Melayu: Cerita Perang Pahang dan Johor Bharu.

8 in stock